Defter Tutma Hadleri

BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK Mükerrer Md.177)
Yıllık Alış Tutarı120.000
Yıllık Satış Tutarı170.000
Gayrisafi İş Hasılatı ile Yıllık Satış Tutarı Toplamı 68.000
İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı120.000