Dava Açma Süreleri

DAVA AÇMA SÜRELERİDava konusu

Dava açılacak mahkeme

Dava açma süresi

Dayanağı

Vergi/ceza ihbarnamesine

Vergi mahkemesi

Tebliğden itibaren 30 gün içinde

Vergi usul kanunu

2577 sayılı kanun

İşlem yönergesi

İtirazı kayıtla verilen beyannameye ait tahakkuk fişine

Vergi mahkemesine

Tahakkuk tarihinden itibaren 30 gün içinde

2577 sayılı kanun

İşlem yönergesi

Ödeme emrine

Vergi mahkemesine

Tebliğden itibaren 7 gün içinde

6183 sayılı kanun

2577 sayılı kanun

İşlem yönergesi

Haciz varakasına

Vergi mahkemesine

Haciz tarihinden itibaren 30 gün içinde

6183 sayılı kanun

2577 sayılı kanun

İşlem yönergesi

İhtiyati tahakkuka

Vergi mahkemesine

İhtiyati tahakkukun bildirim tarihinden itibaren 7 gün içinde

6183 sayılı kanun

2577 sayılı kanun

İşlem yönergesi

İhtiyati hacze

Vergi mahkemesine

Haciz tarihinden itibaren 7 gün içinde

6183 sayılı kanun

2577 sayılı kanun

İşlem yönergesi

İşyeri kapama kararına

İdare mahkemesine

Yazının tebliğinden itibaren 30 gün

2577 sayılı kanun

İşlem yönergesi

Temyiz davası açma

Danıştay’a

Kararın tebliğinden itibaren 30 gün