Çalışan Emeklilerin SGDP Oranları

 

4/a (SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI
(01.09.2013’den itibaren)

Sigorta Kolları

Sigortalı Payı (%)

İşveren Payı (%)

Toplam (%)

Sosyal Güvenlik Destek Primi

7,5

22,5

30

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

2

2

Toplam

7,5

24,5

32

 

4/a (SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI
(01.09.2013’den itibaren)

SGDP Kesintisine Tabi Emekli Aylığı

2010 Yılında

 (%)

OCAK 2011-HAZİRAN 2015  (%)

6645 SY Kanunla TEMMUZ 2015’den  İtibaren (%)

4/b (Bağ-Kur) Sigortalılarına ilgili yılı Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığını geçmemek üzere, emekli aylığı üzerinden

14

15

10

 

Yanında İşçi Çalıştıran Bağ-Kur Sigortalısı olan İşverenler¸ 

04.04.2015 tarihinde T.B.M.M tarafından kabul edilerek 23.04.2015 tarih 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6645 Sayılı “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’a göre artık;

Brüt asgari ücretten düşük olmamak şartıyla artık yanında çalıştırdığı işçinin prime esas kazancından daha düşük kazanç üzerinden prim ödeyebilecektir.