Bilanço esasına göre defter tutma hadleri

-VERGİ USUL KANUNUNUN 177. MD. BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ  (VUK 422 TEBLİĞ)

2015 YILI İÇİN


 

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

TL

2015 yılı

1- Yıllık;

  - Alış tutarı

  - Satış tutarı

 

150.000

200.000

 

160.000 TL

220,000TL

2- Yıllık gayrisafi iş hâsılatı

80.000

88,000 TL

3- İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satış tutarının toplamı

150.000

160,000TL