Beyan Sınırları ve İstisna Tutarları

2013 YILI KAZANÇLARINDA BEYAN SINIRLARI VE İSTİSNA TUTARLARI

 

Tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan Menkul Sermaye İratları ve Kurumlardan elde edilen kar payının yarısından fazlasında beyan sınırı 

26.000 TL

Tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan Gayri Menkul Sermaye İratlarında beyan sınırı 

26.000 TL

GVK 80. Md. Belirtilen Değer artış kazançlarında istisna tutarı

9.400 TL

GVK 82. Md. Belirtilen Bazı Arızi kazançlarda istisna tutarı

21.000 TL

Tevkifata tabi tutulmamış Menkul ve Gayri Menkul Sermaye iratlarında beyanname verme sınırı

1.390 TL