4-B Kapsamında Sigortalıların Prim Oranları

4/B (BAĞ-KUR) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI (01.09.2013’den İtibaren)

Sigorta Kolları

Toplam (Sigortalı)    (%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

2

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

20

Genel Sağlık Sigortası Primi

12,5

Toplam

34,5