4-a Kapsamında Sigortalıların Prim Oranları

4/a (SSK) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI (01.09.2013’den itibaren)

Sigorta Kolları

Sigortalı Payı (%)

İşveren Payı      (%)

Toplam              (%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

2

2

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

9

11

20

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin)

9

12 - 14

21 - 23

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7,5

12,5

Toplam

14

20,5 - 23,5

34,5 - 37,5