2015 Beyan Sınırları ve İstisna Tutarları


Tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan Menkul Sermaye İratları ve Kurumlardan elde edilen kar payının yarısından fazlasında beyan sınırı 

29.000 TL

 

Tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan Gayri Menkul Sermaye İratlarında beyan sınırı 

 29.000 TL

GVK 80. Md. Belirtilen Değer artış kazançlarında istisna tutarı

10.600 TL

GVK 82. Md. Belirtilen Bazı Arızi kazançlarda istisna tutarı

23.000 TL

Tevkifata tabi tutulmamış Menkul ve Gayri Menkul Sermaye iratlarında beyanname verme sınırı

1.500 TL