2014 Gelir Vergisi Tarifeleri

2014 YILI GELİRLERİ İÇİN UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ

 

Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2014 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

11.000 TL’ye kadar

% 15

27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası

% 20

60.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL fazlası

% 27

60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.760 TL fazlası

% 35

 

Ücret Gelirleri için Tarife

 

11.000 TL’ye kadar

% 15

27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası

% 20

Ücret gelirlerinde 97.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL fazlası

% 27

97.000 TL’den fazlasının 97.000 TL’si için 23.750 TL, fazlası

% 35