Eski Sayılar

2010 Temmuz-Aralık

İÇİNDEKİLER

 

Künye

 

Başkandan

 

Editörden

 

Yönetim Kararlarında Hedef Maliyetleme: Konaklama İşletmesi Uygulaması

Doç. Dr. Sezgin DEMİR

Öğr. Gör. Aylin DİLEK

 

Deniz Taşımacılığı İşletmelerinin Finansal Performansının Topsis Yöntemi İle Belirlenmesi

Yrd. Do. Dr. Oya KORKMAZ

Öğr. Gör. Dr. Hasan UYGURTÜRK

 

Türkiye'de Dış Ticaret Hadlerinin Gelir Etkisi

Yrd.Doç. Dr. Semiha AYTEMİZ

 

Türkiye'de Yapısal Dönüşümün Tarım Sektörüne Etkileri

Yrd. Do. Dr. Erkan AKTAŞ

Doç. Dr. İsmail Tuncer