Eski Sayılar

2010 Ocak Haziran

İÇİNDEKİLER


Künye


Başkandan


Editörden


İMKB 100 Endeksini Etkileyen Faktörler

Yücel SEZER

 

Firmaların Kriz Dönemindeki Yatırım ve Finansman Politikaları

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil EKŞİ

Arş. Gör. Buket BÜYÜKKONUKLU

Zeynep ÖZCAN

Melike YENİCELİ

 

Türk Bankacılık Sektöründe Yeterliliği Ampirik Bir Uygulama

Ali BAYRAKDAROĞLU

 

Finansal Varlık Fiyatlama Modelin Türk Bankacılık Sektöründe Test Edilmesi (2006-2010)

Yrd. Doç. Dr. İlhan EGE

Arş. Gör. Dilek COŞKUN

Arş. Gör. Emre Esat TOPALOĞLU

 

Son Düzenlemelerde Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücret ve Sigorta Primleri

Mehmet KARAKUŞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi