arşiv

Mali Ufuklar Dergisi

Muhasebe-Finans-Denetim-Maliye-Ekonomi Araştırmalarına Yönelik Hakemli Yaygın Süreli Yayın / Semi-annual peer-reviewed journal for Accounting, Finance, Economics, Auditing and Public Finance Research


Yıl/Year : 6Sayı / No: 16


Tarih / Date: Ocak-Haziran 2012 /  January-June 2012


Sahibi / Owner

Mersin SMMM Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Dursun GÖKTAŞ / Owner on behalf of the Mersin SMMMO Dursun GÖKTAŞ


Genel Yayın Yönetmeni / Editor in Chief

Dursun GÖKTAŞ


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Responsable for Desk Editor

Ömer Faruk TOKGÖZ


Hukuk Danışmanı / Legal Advisor

Öğr.Gör. Nibal F. TANGÖR (Mersin Üniversitesi)

Av. Hüseyin ERASLAN (MSMMMO)


Editörler / Managing Editors

Doç.Dr. İlhan EGE (Mersin Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Tuncay Turan TURABOĞLU (Mersin Üniversitesi)


Yayın Kurulu / Publication Board

Yrd.Doç.Dr Cihan YÜKSEL (Mersin Üniversitesi)

Arş.Gör. Zeynep GİZER (Mersin Üniversitesi)

Arş.Gör. Emre Esat TOPALOĞLU (Mersin Üniversitesi)

SMMM Şahinde YILDIRAN KILINÇKINI (MSMMMO)

SMMM Abdullah Demiroğlu (MSMMMO)

SMMM Savaş Takak (MSMMMO)


Yönetim Merkezi ve Yazışma Adresi / Head Office and Contact 

Barış Mahallesi Bahçeler Caddesi No:59 Akdeniz/MERSİN/TÜRKİYE

Tel/Phone: 0-324-3374600 Pbx

Faks/Fax: 0-324-3362653

e-posta/e-mail: maliufuklar@mersinsmmmo.org.tr

www.mersinsmmmo.org.tr

 

Yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Tüm hakları saklıdır. Önceden yazılı izin alınmaksızın hiçbir iletişim, kopyalama sistemi kullanılarak yeniden basılamaz. Akademik ve haber amaçlı kısa alıntılar bu kuralın dışındadır. / The authors are solely responsible for the content. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form, or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without prior written permission of the Mali Ufuklar Journal editors. 


Danışma ve Hakem Kurulu / Advisory Board

(Alfabetik sıraya göre/Alphabetical orders)

Prof.Dr. Güler ARAS  (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof.Dr. Metin Kamil ERCAN (Gazi Üniversitesi)

Prof.Dr. Adem ÇABUK (Uludağ Üniversitesi)

Prof.Dr. Turhan KORKMAZ (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi)

Prof.Dr. Can Şımga MUGAN (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)

Prof.Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL (Çukurova Üniversitesi)

Prof.Dr. Faruk SAPANCALI (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof.Dr. Famil ŞAMİLOĞLU (Aksaray Üniversitesi)

Prof.Dr. Veyis Naci TANIŞ (Çukurova Üniversitesi)

Prof.Dr. Cengiz TORAMAN (Gaziantep Üniversitesi)

Prof.Dr. Şaban UZAY (Erciyes Üniversitesi)

Prof.Dr. Mehmet İsmail YAĞCI (Mersin Üniversitesi)

Doç.Dr. Tevfik AYTEMİZ (Mersin Üniversitesi)

Doç.Dr. Tarkan ÇAVUŞOĞLU (Hacettepe Üniversitesi)

Doç.Dr. Süleyman DEĞİRMEN (Mersin Üniversitesi)

Doç.Dr. Güven DELİCE (Cumhuriyet Üniversitesi)

Doç.Dr. Dilek DİLEYİCİ (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Doç.Dr. Azzem ÖZKAN (Erciyes Üniversitesi)

Doç.Dr. M. Başaran ÖZTÜRK (Niğde Üniversitesi)

Doç.Dr.Oğuz KARADENİZ (Pamukkale Üniversitesi)

Doç.Dr. Uğur KAYA (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Doç.Dr. Şakir SAKARYA (Balıkesir Üniversitesi)

Doç.Dr. Uğur SOYTA�� (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)

Doç.Dr. Ayşe ŞAHİN (Mersin Üniversitesi)

Doç.Dr. Abdülkadir ŞENKAL (Kocaeli Üniversitesi)

Doç.Dr. İsmail TUNCER (Mersin Üniversitesi)

Doç.Dr. Ayşe Gül YILGÖR (Mersin Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Erkan AKTAŞ (Mersin Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU (Muğla Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. İlhan EGE (Mersin Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Ender GÜRGEN (Mersin Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Veli KARGI (Mersin Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Engin KÜÇÜKKAYA (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Fatma ULUCAN ÖZKUL (Bahçeşehir Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Özlem ÖZKIVRAK (Trakya Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Mehmet SARAÇ (Sakarya Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Erdem SOFRACI (Mersin Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Tuncay Turan TURABOĞLU (Mersin Üniversitesi)

Dr. İzzet Gökhan ÖZBİLGİN (Sermaye Piyasası Kurulu)

SMMM Dursun GÖKTAŞ

SMMM Ömer Faruk TOKGÖZ

SMMM Şahinde Yıldıran KILINÇKINI

SMMM Abdullah DEMİROĞLU

SMMM Savaş TAKAK